powrót Publiczna emisja akcji Spółki serii H 01.07.2021

Szczegóły oferty oraz wszystkie informacje i wymagane prawem dokumenty są dostępne na podstronie Dla Inwestorów. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i emisji akcji serii H jest Dokument ofertowy.

PARAMETRY EMISJI

Rodzaj akcji

zwykłe na okaziciela

Wprowadzenie do obrotu

NewConnect

Cena akcji

0,70 zł

Minimalny zapis

1.000 akcji

Maksymalny zapis

2.926.667 akcji

Wielkość emisji

2.048.666,90 zł

Okres subskrypcji

1 lipca – 31 sierpnia 2021 r. z możliwością skrócenia w przypadku wcześniejszego objęcia wszystkich akcji