powrót Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 czerwca 2021 r. 02.06.2021

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Tarnowie przy ul. Słonecznej 28-30.