O firmie

W dniu 22 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy (firmy) Spółki na LexBono Spółka Akcyjna oraz zmianę Statutu Spółki. 

Spółka BVT specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji, w szczególności związanych z przedsiębiorstwami z branży transportu kolejowego, miejskiego transportu publicznego (opłaty za brak biletów komunikacyjnych), telekomunikacyjnego, a także wierzytelności hipotecznych.

W ramach grupy intensywnie rozwijana jest także działaność prowadzenia spraw Klientów w ramach dochodzenia roszczeń finansowych wobec instytucji finansowych. Jednym z głownych obszarów są roszczenia związane z kredytami hipotecznymi waloryzowanymi w walutach obcych.

Działalność prowadzona jest w ramach należącej do Grupy BVT marki LexBono. Główna aktywnością Kancelarii jest pomoc Klientom poszkodowanym przez instytucje finansowe w odzyskiwaniu należnych środków.


Kancelaria działała również w sprawach prowadzonych w ramach Konsorcjum Griffin.

***

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, oraz w sprawie swobodnego przepływu tych danych.
Szczegółowe informacje w linku poniżej:

Informacja Administratora danych osobowych dla dłużników BVT S.A.

***

Informujemy, iż na mocy uchwały Zarządu BVT S.A. z dnia 12.01.2017 roku Spółka zmieniła adres siedziby.

Nowy adres Spółki:
BVT S.A.
ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów

Numery telefonów oraz adresy mailowe pozostają bez zmian.

***

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2016 roku Spółka BVT S.A. połączyła się ze Spółką Windykacja PL Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia (inkorporacji) przez BVT S.A. Spółki Windykacja PL Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Windykacja PL Sp. z o.o. na BVT S.A. Od tej daty BVT S.A. z mocy prawa przejmuje i odpowiada za wszelkie zobowiązania i należności Windykacji PL Sp. z o.o. jak i wchodzi we wszelkie jej prawa i obowiązki.

***

BVT S.A. prowadzi działalność w zakresie windykacji pakietów wierzytelności masowych. Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zlokalizowanie dłużników obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju.

Aktualności

Infolinia
14 657 50 75