Dla inwestorów

Akcjonariat

 

 

 

 

* Pan Leszek Wróblewski posiada 2194117 akcji Spółki stanowiących 19,81% udziału w kapitale zakładowym oraz 2194117 głosów stanowiących 14,95% udziału w ogólnej liczbie głosów

 

** Kaja Sp. z o.o. posiada 2738893 akcji Spółki stanowiących 24,73% udziału w kapitale zakładowym oraz 4578893 głosów stanowiących 31,21% udziału w ogólnej liczbie głosów