Dla inwestorów

Oferta Publiczna Obligacji serii L
BVT Spółka Akcyjna

Dokumenty  do  pobrania związane z Ofertą Obligacji

Podstawowe parametry emisji:

Wielkość emisji Obligacji

1 000 sztuk Obligacji (1.000.000 zł)

Wartość nominalna Obligacji

1.000,00 zł

Minimalny liczba Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji

5 szt.

Wysokość oprocentowania

7,2% rocznie

Okresy odsetkowe

Kwartalne

Zabezpieczenie

Zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności o wartości 200% wartości nominalnej przydzielonych obligacji, ustanowione po przydziale Obligacji

Termin wykupu

30 miesięcy, z możliwością żądania wcześniejszej  spłaty już po 18 miesiącach, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji

Termin przyjmowania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji i wpłat

Od 12 listopada 2020 r. do 11 lutego 2021 r.

Przydział Obligacji

12 lutego 2021 r.

 

Dodatkowe wynagrodzenie: 7,2% w skali roku za okres od dnia złożenie formularza i dokonania wpłaty - do dnia emisji obligacji.

 

Przedmiot działalności

Spółka działa na rynku wierzytelności, jej oferta obejmuje:

►  windykację własnych wierzytelności, w tym pakietów wierzytelności masowych, wierzytelności biznesowych oraz wierzytelności hipotecznych;

►  windykację na zlecenie;

►  obrót pakietami wierzytelności.

 

Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników, w szczególności związanych z przedsiębiorstwami z branży transportu kolejowego oraz miejskiego transportu publicznego (opłaty za brak biletów komunikacyjnych), a także wierzytelności hipotecznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.bvtsa.com.pl oraz w Dokumencie ofertowym.

 

Jak dokonać zapisu

Wypełniony i podpisany Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji prosimy przesłać:

albo 

  • oryginał na adres siedziby Spółki.