Dla inwestorów

O nas w mediach

15.01.2018r.

http://biznes.interia.pl/news/bvt-kupuje-kolejny-pakiet-wierzytelnosci,2553044,4632
http://inwestycje.pl/firma/BVT-S.A.-kupuje-kolejny-pakiet-wierzytelnosci;313530;0.html
http://www.newconnector.pl/bvt-kupuje-kolejny-pakiet-wierzytelnosci
https://ceo.com.pl/bvt-s-a-kupuje-kolejny-pakiet-wierzytelnosci-o-wartosci-ponad-86-mln-zl-30206
http://www.debiutync.pl/homepage/newconnect24/21748-bvt-s-a-kupuje-kolejny-pakiet-wierzytelnosci

O nas w mediach - rok 2017
O nas w mediach - rok 2016
O nas w mediach - rok 2015