Dla inwestorów

Walne Zgromadzenie Obligatariuszy

Dokument
Pobierz 1. Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C Spółki pod firmą: BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
Pobierz 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii C
Pobierz 3. Oświadczenie Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji serii COGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII C SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2017r. na godz. 10:00