Dla inwestorów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018r. na godz. 10:00
Dokument
Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.06.2018 r.
Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 27.06.2018 r.
Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2018 r.
Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2018 r.
Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2018 r.
Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017r. na godz. 10:00

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016R.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MAJA 2016r.