Dla inwestorów

Strategia rozwoju

  1. Kontynuacja zakupów wierzytelności masowych od operatorów usług komunikacyjnych oraz wierzytelności pochodzących z branży telekomunikacyjnej.
  2. Dalsza dywersyfikacja portfeli poprzez kolejne zakupy wierzytelności bankowych.
  3. Wzrost efektywności poprzez uzyskiwanie coraz niższych cen zakupu poszczególnych pakietów wierzytelności w stosunku do ich jakości, a także zwiększenie skuteczności ich windykacji – przełożenie na wyniki.
  4. Zbudowanie silnej pozycji na rynku wierzytelności bankowych poprzez wprowadzenie usługi zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi.
  5. Rozważany jest rozwój obszaru działalności poprzez wejście w zakupy wierzytelności wynikających z dostaw mediów oraz usług pocztowych.