Dla inwestorów

Akcjonariat

* Pan Leszek Wróblewski posiada 2 194 117 akcji Spółki stanowiących 19,81% udziału w kapitale zakładowym oraz 2 194 117 głosów stanowiących 14,95% udziału w ogólnej liczbie głosów

** Kaja Sp. z o.o. posiada 1 988 943 akcji Spółki stanowiących 17,96% udziału w kapitale zakładowym oraz 3 397 826 głosów stanowiących 23,16% udziału w ogólnej liczbie głosów

*** Art Human Capital Sp. z o.o. posiada 1 026 300 akcji Spółki stanowiących 9,27% udziału w kapitale zakładowym oraz 1 457 417 głosów stanowiących 9,93% udziału w ogólnej liczbie głosów

*** Pan Artur Bielaszka posiada 16 000 akcji Spółki stanowiących 0,14% udziału w kapitale zakładowym oraz 16 000 głosów stanowiących 0,11% udziału w ogólnej liczbie głosów

*** Pan Grzegorz Zaremba posiada 20 000 akcji Spółki stanowiących 0,18% udziału w kapitale zakładowym oraz 20 000 głosów stanowiących 0,14% udziału w ogólnej liczbie głosów