powrót BVT Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu wierzytelności o wartości 12,2 mln zł. 11.06.2014

11 czerwca 2014 r. spółka BVT  Sp. z o.o.  zawarła umowę zakupu pakietu wierzytelności masowych o łącznej wartości 12.200.000,00 zł.