powrót Relacja ze spotkania z Inwestorami - 30.11.2017 r. 04.12.2017

W dniu 30.11.2017 r. w siedzibie Spółki BVT S.A. odbyło się spotkanie z inwestorami. Rozpoczęło się ono od Prezentacji Spółki przez Zarząd, podczas której przedstawiona została działalność Spółki, struktura posiadanych pakietów wierzytelności oraz struktura organizacyjna. Zarząd BVT S.A. omówił również wyniki finansowe Spółki po trzech kwartałach 2017 roku, otoczenie rynkowe w branży wierzytelności oraz strategię rozwoju Spółki na najbliższe lata, charakteryzując przy tym jej przewagi konkurencyjne.

Po zakończonej Prezentacji rozpoczęła się sesja pytań od inwestorów do Zarządu, podczas której uczestnicy mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na interesujące ich kwestie. Dyskusja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.

Na zakończenie spotkania inwestorzy wzięli udział w zwiedzaniu siedziby Spółki, podczas którego Zarząd opowiadał o funkcjonowaniu poszczególnych Działów oraz realizowanych zadaniach.

Zarząd BVT S.A. pragnie gorąco podziękować inwestorom za udział w spotkaniu oraz planuje zorganizować kolejne spotkanie. Informacje o nim będą opublikowane na stronie internetowej, dlatego zachęcamy do jej bieżącego śledzenia.