powrót BVT S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst! 06.10.2017

Spółka Akcyjna BVT zadebiutowała w piątek, tj. 06.10.2017r. na rynku Catalyst.

Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst wprowadzonych zostało 3.000 obligacji serii C oraz 2.000 obligacji D, każda o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł. Obligacje są zabezpieczone oraz oprocentowane stałym kuponem w wysokości 7,8% w skali roku, wypłacanym kwartalnie. Termin wykupu obligacji serii C przypada na kwiecień 2019 r., a obligacji serii D na styczeń 2020 r. Środki pozyskane przez BVT S.A. z obydwu emisji zostały przeznaczone na zakup kolejnych pakietów wierzytelności oraz w niewielkim stopniu na bieżącą obsługę nabytych już wcześniej pakietów wierzytelności. Debiut na rynku Catalyst stanowi jeden z elementów strategii rozwoju Spółki.

Przypominamy, że od września 2015r. Spółka BVT S.A. jest notowana także na rynku NewConnect.

debiut_1 debiut_2 debiut_3 debiut_4 debiut_5 debiut_6

Wideo z debiutu