powrót BVT Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu wierzytelności o wartości 1,5 mln zł. 28.02.2014

28 lutego 2014 r. spółka BVT  Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu pakietu wierzytelności masowych o łącznej wartości przekraczającej 1.500.000 zł.