powrót DEBIUT BVT S.A. NA CATALYST 04.10.2017

Miło nam poinformować iż Uchwałami nr 1173/2017 oraz 1174/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, podjętymi 3 października 2017 roku, wyznaczono pierwszy dzień notowań obligacji serii C oraz D, który przypadnie na dzień 6 października 2017 roku. 

Jest to tym samym debiut Spółki na CATALYST. Uroczystość debiutu odbędzie się w piątek (6 października 2017 roku) o godzinie 10.30 w Sali Notowań GPW.