powrót BVT Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu wierzytelności o wartości 13 mln zł. 30.10.2013

30 października 2013 r. spółka BVT Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu pakietu wierzytelności masowych o łącznej wartości 13 mln zł.