powrót BVT Sp. z o.o. wpisana do rejestru KRS! 04.10.2013

4 października 2013 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS do rejestru została wpisana Spółka BVT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.