powrót BVT S.A. nabywa kolejne pakiety wierzytelności! 18.09.2015

BVT S.A. dokonała zakupu pakietów wierzytelności polskiego operatora telekomunikacyjnego o łącznej wartości nominalnej sięgającej blisko 3,22 mln zł. Jest to tym samym pierwszy zakup pakietów wierzytelności w branży telekomunikacyjnej dokonany przez BVT S.A., co jest zgodne z przyjętą Strategią Rozwoju Emitenta na najbliższe lata, która zakłada nabywanie pakietów wierzytelności w nowych branżach.

"Zakup pakietu wierzytelności z rynku telekomunikacyjnego jest jednym z kroków, które Zarząd Spółki miał w planach od samego początku tworzenia wizji jej rozwoju. Po ugruntowaniu schematu działań windykacji pakietów pochodzących z sektora transportu kolejowego nadszedł czas na dywersyfikację portfela posiadanych wierzytelności pod względem branżowym. Mamy ma na celu poszerzenie wolumenu posiadanych wierzytelności o kolejne branże usług masowych, takie jak usługi związane z obsługą ludności oraz wierzytelności gospodarcze i wreszcie, co jest nadrzędnym celem Spółki, wejście na rynek wierzytelności bankowych. Swego rodzaju „wielozadaniowość” pozwoli nam na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na rynku należności jako takim. Oczekujemy, że ugruntowanie naszej pozycji na kilku obszarach branżowych przełoży się na wzrost przychodów przy optymalizacji kosztów, która już obecnie jest stosowana." - komentuje Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.