powrót BVT S.A. zawarła umowę zakupu wierzytelności o wartości 486 tys. zł. 21.07.2015

21 lipca 2015 r. spółka BVT S.A. zawarła umowę zakupu pakietu wierzytelności masowych o łącznej wartości 486 tys. zł.